General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:109 m
Gallery:Ub/2
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD,H,CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OP  (Opava)
Municipality:Opava
Coords:
49°57'38.707"N,17°52'11.312"E
Details (CZ):10 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ PaJa - devirgace
Map + photo
08/2007 Druhý největší cihlák a největší silo na cukr v ČR
02/2010 Celkový pohled Horní partie s leteckým nátěrem
02/2010 Detail operátořích ochozů letecký snímek; zdroj mapy.cz
Poznámky
28.7.2009 20:31:24 Bourka

Druhý největší cihlový komín v ČR, v objektu je zároveň i největší silo na cukr v ČR, z roku 2001.

29.7.2009 09:14:46 Bourka

z www.agrana.cz:

V roce 1869 se slezští rolníci na schůzi řepařů v Jaktaři rozhodli založit cukrovar. Byl zvolen tříčlenný výbor, který vedl veškeré práce při výstavbě. Základní kámen Vávrovického cukrovaru byl položen r. 1869. První kampaň byla zahájena 8.1.1870 z řepy sklizené v roce 1869, během ni bylo zpracováno 7616 t cukrovky. Po první světové válce se značně investovalo do technologie, ale během 2. světové války byla opět značná část zařízení zničena. Při opravách válkou zničených zařízení bylo jasné, že cukrovar dožívá a také bylo nutné zvýšit jeho kapacita, neboť ze 13 cukrovarů postavených před 1. světovou válkou ve Slezsku zůstal jen jeden v Opavě-Vávrovicích. Proto v roce 1949 začaly stavební práce na novém cukrovaru. První kampaň v novém cukrovaru byla zahájena roku 1953 s kapacitní normou zpracování  1000t cukrovky/den. Cukrovar se stal součástí národního podniku Slezské cukrovary, postupně procházel různými reorganizačními změnami a byl dále rekonstruován.

Komín tedy velmi pravděpodobně pochází z počátku 50. let.