General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:18 m
Gallery:1
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:4  (Square profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:CL  (Česká Lípa)
Municipality:Velký Grunov
Coords:
50°42'3.881"N,14°43'44.725"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ MV - Import pregionu
5.8.2017
19:25:07
+ tomikp79 - zjištěno,že zmizel,mapy 2012 je a mapy 2015 již není
Map + photo
09/2008