General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:20 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:pův. pivovar
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^44 čh
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:KT  (Klatovy)
Municipality:Žichovice
Coords:
49°16'0.517"N,13°37'33.7"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ MV - Import pregionu
Map + photo
Komín ve venkovské krajině.
Poznámky
30.3.2010 21:45:44 _M_

V r. 1943 pivovar přestavěn na mlékárnu.
Mlékárna v Žichovicích patřila k velkostatku hrabat Lamberkových a vyráběla mimo jiné romadúry, později holandskou cihlu a jiné druhy sýrů. Po roce 1945  se stala filiálkou klatovské mlékárny, avšak brzy se osamostatnila jako samostatné družstvo OTAVA..
1. ledna 1957 vznikl nový podnik ŠUMAVSKÉ MLÉKÁRNY, n.p. KLATOVY, pod který mlékárna spadla.
Po r. 1989 byla mlékárna zprivatizována, avšak špatným hospodařením dospěla po několika letech ke krachu.