General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:7X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:80.0:A0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A377
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Vnitřní město
Coords:
49°44'39.528"N,13°21'28.181"E
Details (CZ):5 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
5.12.2016
01:36:11
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
druhý zleva, 1. polovina 70. let Impozantní ulice ... 7X/Ub je druhý zleva. Repro z knihy Plzeň 1971 - foto Josef Kubín
komín zcela vlevo ... převzato z www.pe.cz ten nejvíc vyfrkující.. repro z průvodce o Plzni z roku 1986
ten horní (převzato z NPÚ) jako vždy ten nejvíce vyfrkující; 60. léta
70. léta
Poznámky
4.4.2013 18:32:29 Bourka

Monstrózní cihlový král škodovky z druhé dekády 20. století. Spolu s mladším sousedním komínem, jež po ubourání stojí dodnes (64/Ub), dva nejmohutnější škodovácké cihlové komíny. Po desítky let byl většinou tím nejvýrazněji černě dýmajícím objektem závodu, podobně jako jeho starší východnější soused, který byl již také zbořen. Mohutná oktagonální podstava přecházela kruhovou maticí v masivní dřík, který zakončovala impozantní hlavice s výškou kolem 7-8m. Pro škodovku typické hranaté odpočívací dvojobruče, jež byly osázeny po zhruba 12ti metrech. Zřejmě změna technologie a možná částečně i chuť zbavit se temně dýmající minulosti zapříčinila demolici tohoto krásného obra, a to zhruba někdy v letech 1992 - 1994. Podstava zůstala na svém místě až do jara 2006.

5.2.2014 14:10:47 danny666

Komín měl výšku 75 metrů a zlikvidován byl 1993 (zdroj: Břetislav Malinovský, Výzkum energetických objektů I. část, programový projekt výzkumu a vývoje MK ČR, Praha 1999; nepublikovaný rukopis).