General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:28 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 8:8
Bilighorze:C/CV
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:UH  (Uherské Hradiště)
Municipality:Uherský Ostroh
Coords:
48°59'13.057"N,17°23'28.391"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
2.9.2017
21:11:21
+ and.rew - Devirgace
Map + photo
dobová pohlednice (původně zde byl instalován místo báby klobouk pana starého)
(02/2015) Pravý komín
Interiér komína (09/2017) 06/2019 - komín vpravo
Poznámky
18.4.2010 14:54:59 and.rew

Nejstarší zmínku o vaření piva v Uherském Ostrohu najdeme v listině císaře Zikmunda z 10. srpna 1435. Touto listinou vrátil panovník městu stará práva, osvobodil měšťany od daní a roboty a udělil jim právo vařit pivo. Pivovar stál tehdy na rozhraní dnešní Moravní a Nábřežní ulice směrem k mlýnskému moravnímu rameni. Svatováclavskou smlouvou z roku 1571 nabyla šlechta právo "slady dělati, pivo vařiti a na svých vesnicích piva svá bez překážky vystavovati". Majitel ostrožského panství tehdy nechal postavit v blízkosti zámku na břehu řeky Moravy panský pivovar. Přesné datum jeho vzniku není známo, poprvé se však o pivovaru mluví ve zmínkách z roku 1592 v "Registrech správních panství Ostrovského". Ty vypovídají, že se tehdy v pivovaře vařilo až 50 várek ročně a pivo odebíraly vesnice náležející k panství Ostroh a Louka. Pivo se čepovalo také v panské pivnici. Existují také zápisy o velké chmelnici na panství, která dodávala dostatek chmele, potřebného k vaření piva. Od 60. let 19. století měl pivovar v nájmu Jonáš Lamberk, který po 40 letech nájem vypověděl. V roce 1903 byla v Ostrohu vytvořena Rolnická akciová společnost pivovarní a sladovní, která spolu s pivovarem převzala i šest hostinců ve městě a na předměstí a dále šest hospod v sousedních obcích. Postupně odběr piva sílil. V roce 1992 už pivo z Ostrohu odebíralo 74 hostinských provozoven. Mezi tím bylo jednáno s majitelem panství knížetem Lichtenštejnem o odkoupení pivovaru. Smlouva byla podepsána v prosinci 1921. Zájemce za pivovar zaplatil 450 tisíc korun a dalších 200 tisíc za stroje a nářadí. Novému majiteli se podařilo pivovar postupně rozšířit a upravit. Největších změn pivovar doznal v roce 1933, kdy byly přistavěny místnosti pro vymývání sudů a lahví, stáčírna a sklad piva. Rovněž byla zřízena nová kvasírna a chladicí štola. Těsně před válkou v něm pracovalo 20 zaměstnanců. V období druhé světové války trpěl pivovar značné škody a od roku 1943 do roku 1945 byl uzavřen. Jako a.s. fungoval pivovar až do roku 1948. Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn "Rolnická akciová společnost pivovarní a sladovní v Uherském Ostrohu", Uherský Ostroh (okr. Uherské Hradiště) (akciová společnost). Poté se stal součástí Jihomoravských pivovarů n.p.. V roce 1970 vyrobil 60 200 hl, v roce 1980 celkem 54 000 hl piva. V těchto letech se zde vyrábělo 10o pivo sudové i lahvové, 12o jen sudové. Po roce 1991 se kolos rozpadl a pivovar začal měnit majitele i nájemce. V roce 1992 byla zahájena i výroba lahvové dvanáctky. Pivovar chtěla za šest milionů korun na počátku roku 1996 koupit firma AZ Arbus z Moravské Nové Vsi od státní akciové společnosti Jihomoravské pivovary. V letech 1998-1999 vlastnila pivovar společnost Koželužny, spol.s .r.o. Otrokovice (od 10.11.1999 v konkursu).

V roce 1998 byl výstav piva 2 321 hl.

V srpnu 2000 pivovar osiřel úplně.

Převzato z: http://www.pivovary.info/historie/u/ostroh.htm