General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:1X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 8:8 čh
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:RO  (Rokycany)
Municipality:Mirošov
Coords:
49°41'16.217"N,13°39'33.962"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B122 - Import pregionu
Map + photo
30. léta 3/09
3/09
Poznámky
11.2.2017 18:26:07 tomikp79

Historie vaření piva v Mirošově se datuje od roku 1588. Zámecký pivovar byl postaven roku 1749. V té době panství spadalo pod vídeňskou dvorní komoru. Pivovar byl zařízen na svoji dobu podle nejnovějších sladovnických a pivovarských technologií.

Roku 1868 zbirožské panství odkoupil Henry Bethel Strousberg, který se stal i vlastníkem Mirošova. Kromě dolů a koksovny značně pozvedl i zdejší pivovar (co měli horníci dělat po šichtě? zajít na jedno).

Po krachu vídeňské burzy roku 1875 a Strousbergově bankrotu se panství a pivovar dostaly do držení Josefa Colloredo-Mansfelda, následně Mirošovského kamenouhelného těžařstva. Po ukončení těžby uhlí a přenesení činnosti těžařsta na jiné lokality pivovar rychle vystřídal několik majitelů, až roku 1927 poslední vlastník, Max Maendl, vaření piva ukončil.