General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:16 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:západní - blíž k MTT
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^8:8
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Grounds:A84
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Petrohrad
Coords:
49°44'31.397"N,13°23'52.502"E
Details (CZ):14 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B117 - Import pregionu
23.6.2009
15:47:18
+ Bourka - jeden komín dřívějšího soukomíní; po dohodě rozděleno na dva samostatné objekty
10.1.2012
14:20:32
+ FF - přiřazení do areálu
2.3.2012
02:54:35
+ FF - Devirgace
Map + photo
3/10 8/09, komín vlevo