General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Býv. mlýn, kotelna pro pilu >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0:0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PS  (Plzeň-sever)
Municipality:Krašovice
Coords:
49°52'17.94"N,13°18'43.272"E
Details (CZ):3 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B107 - Import pregionu
11.1.2011
14:25:12
+ Bourka - doplnění
Map + photo
2016 7/7/07
Komín a původní budova mlýna, 1/2011 11/1/11
hlavice silně narušené zdivo dříku
Celý dřík je silně zkronchtuovaný od páry, která byla dříve odváděna komínem, dnes vyfrkuje kousek opodál..
Poznámky
1.2.2011 11:40:10 Bourka

Pila byla po mlýnu a pekárně poslední stavbou v této lokalitě, stavba komína náleží už do 20. století. Bez výraznější podstavy, menší hlavice. Bohužel byl dlouhá léta využíván pro odvod páry, jejíž vlhkost vykonala své, vnitřek je dle majitele ve špatném stavu a poté co byl výfrk páry vyřešen jinak, je ve zlém stavu i vnější zdivo, bo jej pára pořád ofukuje. I kvůli tomu je v plánu demolice, ovšem podle časových a finančních možností, takže komín může stát ještě třeba pár let.