General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:40.0:0 čh
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PJ  (Plzeň-jih)
Municipality:Dolní Lukavice
Coords:
49°36'6.167"N,13°20'46.14"E
Details (CZ):1 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B092 - Import pregionu
6.11.2010
10:00:19
+ Bourka - doplnění čh
Map + photo
vesnická idylka JZ pohled 11/2010 vesnická idylka SZ pohled 11/2010
10/2010 Hnízdo drtící dřík
sopouch schovaný v roští stav po opravě (2014)
historický snímek, nedatováno (pivovary.info)
Poznámky
6.11.2010 10:31:25 Bourka

Historie místního pivovaru sahá až do 17. století, výroba ukončena v roce 1942. Posledním majitelem JUDr. Ferdinand Veverka starší. V průběhu dalších let  zabrali objekty zemědělci a tak je tomu dodnes.

 

z www.pivovary.info:

Mezi domy čp. 133 vyniká bývalý barokní pivovar z 18. století s mansardovou střechou.
Barokní budova pivovaru stojící v hospodářském dvoře poblíž zámku pochází z 18. století. První zmínka o pivovaru se objevuje už v roce 1662. V dobových záznamech se lze dočíst například to, že „při tvrzi dolnolukavský jest pivovar, na něm pánev stará na čtyři sudy velká, do níž se dno nové dělati musí, štoky dva, kádě dvě. Vedle jest spilka, zase jest sladovnou, jsou dva špejchary s hliněnou půdou a se dvouma prkennýma podlahama, to vše nyní v nově šindelem přikryto, ten se šacuje za 480 kop míšeňskejch…“ Přestavba a zařízení bylo naposledy obnoveno po roce 1900. V té době činila roční produkce piva 850 hektolitrů, což bylo nejvíce z pivovarů v okolí. Nejvíce piva se vyrobilo v roce 1905 a 1906, a to 16 000 hektolitrů. Roku 1929 se zde pivo vařit přestalo a do provozu byl pivovar uveden opět v roce 1932. Jeho provoz pak pokračoval dalších deset let, v roce 1942 se tu vařilo naposled, tehdy už se ale stočilo jen asi 680 hektolitrů. Obnovit provoz pivovaru už se od té doby nepodařilo a v následujících letech byla zbořena i budova sladovny.