General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:16 m
Gallery:1
Count:2T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:T  (Steppers)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:TC  (Tachov)
Municipality:Bor
Coords:
49°43'19.982"N,12°46'50.158"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ – M – - Import pregionu
Map + photo
Celkový pohled na areál sila od JV, 14/6/08 Pohled od železniční tratě Svojšín - Bor.