General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:70 m
Gallery:1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Grounds:A168
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Přívoz
Coords:
49°51'37.434"N,18°16'40.469"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ PaJa - Import pregionu
15.1.2012
21:02:49
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
3.5.2009 ten vlevo 2008 - pohled z areálu
ten vyšší z dvojice napravo, cca mezi lety 1976 - 1983; dnes nestojí již žádný jiný komín na snímku; převzato z www.hornictvi.info 11/2014
11/2014
Poznámky
12.2.2011 19:29:30 Bourka

Koksovna Svoboda byla založena v roce 1908 pod jménem František. Později byla několikrát přejmenována (Generál Svoboda, Vítězný únor, Svoboda). Po složitém vývoji se roku 1952 stala součástí Ostravsko karvinských koksoven, s nimiž sdílela všechny další proměny.

Dnes má čtyři koksárenské baterie (č. 7, 8, 9 a 10) - celkový počet komor je 210 (50 + 54 + 50 + 56). Kapacita komor je přibližně 16 tun koksu, výrobní cyklus trvá přibližně 32 až 34 hodin. Koksárenská baterie č. 10 (56 komor) byla po své generální opravě uvedena do provozu na podzim roku 2010. Koksovna je svým pěchovaným provozem zaměřena především na výrobu slévárenských koksů. Pro všechny druhy slévárenského koksu je zde užíváno ostřidlo vlastní produkce. Roční produkce koksovny Svoboda je v současnosti přibližně 800 tis. tun koksu.

 

Převzato z www.koksovny.cz