General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:64 m
Gallery:1
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:L, HD
Grounds:A170
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Třebovice
Coords:
49°49'51.898"N,18°12'50.513"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ PaJa - Import pregionu
16.1.2012
10:39:32
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
levé megalofobium pohled z megalofobia (Zdroj: CHV - Praha)