LT C 34/Ub Měď Povrly, Mírová, Povrly
Areál s 5 komíny - karta areálu >>
General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:34 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8.0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A29
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:UL  (Ústí nad Labem)
Municipality:Povrly
Coords:
50°40'11.615"N,14°9'19.188"E
Details (CZ):12 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ o~ - Import pregionu
9.1.2012
18:18:29
+ starbreaker - přiřazení do areálu
29.5.2014
12:30:35
+ Apache - Doupřesnění...
Map + photo
05/2008
Poznámky
14.9.2011 18:33:23 starbreaker

Historie

Historie hutnictví v Povrlech se začíná psát v roce 1898. Na počátku zrodu stál pražský obchodník Moritz Bondy, který přišel s myšlenkou vybudovat na severu Čech hutní továrnu, jejímž posláním bude zpracování mědi a mosazí. K výběru, do té doby nevýznamné obce Povrly, ho vedla především poloha na důležité železniční spojnici Praha-Podmokly. Výhodná byla také blízkost Labe, kde rozvinutá lodní doprava nabízela levné možnosti dovozu surovin.

Vlastní vybudování měďárny, tj. válcovny a tažírny drátů, realizoval syn Bondyho, Maxmilian. Za spoluúčasti České banky UNION v Praze byla 24. května 1899 založena akciová společnost "KUPFERWERKE ÖSTERREICH" se sídlem v Praze a závodem v Povrlech. Industrializace a elektrifikace na počátku 20. století skýtaly veliké možnosti odbytu výrobků a umožňovaly rychlý rozvoj podniku. Během prvního desetiletí byly vybudovány válcovny plechů, boxovna, válcovna a tažírna trubek. Podnik je v dalších letech dále rozšiřován a přestavován.

Po vzniku samostatné Československé republiky byl závod přejmenován a pod názvem "MĚĎÁRNA ČECHY" nadále rozšiřuje svoji působnost. Do provozu jsou uváděna nová moderní zařízení umožňující zvyšování kapacity podniku. Byla vystavěna válcovna pasů, rozšířena slévárna, mořírna drátu, lanovna, sklad surovin. Rozvoj a výstavba podniku se zastavuje až v roce 1929 v důsledku hospodářské krize. Další rozvoj probíhá až výstavbou nové tyčovny a trubkovny v roce 1934.

Negativně se ve vývoji hutnictví mědi a mosazí v Povrlech projevila II. světová válka, kdy produkce podniku byla zaměřena pro válečné využití a závod se zaměřuje na výrobu z železa a hliníku. Ke konci války pak byl závod poškozen bombardováním.

Odstraňování škod vzniklých v průběhu války bylo prvním úkolem v poválečné historii podniku. Nová výstavba probíhá až v 50. letech, kdy jsou budovány objekty sociálního zázemí zaměstnanců podniku a zřízeno učňovské středisko pro obor barevných kovů.

Po rozhodnutí, že podnik převezme veškeré programy válcovaného materiálu z mědi a mosazí, jsou budovány objekty nové plechovny, rozšířena slévárna. Nově je zabezpečena dodávka energií do závodu a je vystavěna přehradní nádrž nad obcí pro zlepšení vodního hospodářství v závodě. V šedesátých letech je pak zavedena výroba hutních výrobků CuCr, především elektrod pro bodové svařování.

V sedmdesátých letech je pak zastavena rafinace mědi, tažírny drátů, lisovny a tažírny trubek a tyčí a podnik se zaměřuje na výrobu válcovaných výrobků z mědi a mosazí. Tavení mosazí přechází na elektrické pece a jsou zaváděny polokontinuální a kontinuální způsoby odlévání.

Vývoj především elektrotechnického průmyslu a vyšší požadavky na kvalitu jsou určující v dalším rozvoji technologií v Kovohutích. V osmdesátých letech je do provozu uvedeno zařízení pro kontinuální odlévání mosazných pasů s následným tvářením, formátovací linka na výrobu plechů. Pro potřeby velmi přesného finálního stříhání jsou další investice zaměřeny na obnovu strojního parku v pasovně, kde je instalována nová válcovací stolice SENDZIMIR-REDEX a nůžky SOMA.

Je rekonstruována válcovací stolice ve válcovně plechů, instalováno frézovací zařízení pro výrobu speciální bronzi, instalováno nové zařízení pro přesné stříhání pasů ve válcovně pasů a modernizováno zařízení podnikové laboratoře. Vedle těchto kroků je modernizováno i sociální zázemí zaměstnanců.

Převzato z oficiálních stránek www.medpovrly.cz