General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:29 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0^0.A0X
Bilighorze:C,CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:OC  (Olomouc)
Municipality:Olomouc - Slavonín
Coords:
49°33'37.222"N,17°14'37.145"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
4.9.2010
09:21:36
+ KARELLL - Ubourání - snížení výšky o 8 m.
14.10.2012
19:49:45
+ KARELLL - změna přístupu
Map + photo
Cihelna po konverzi na tiskárnu. (10|14) cihelna
Nekompletní dřík komína po renovaci. (10|14)
Část komína pod střechou s průlezem do vnitřku.
Nadstřešní část komína - dobře patrné známky erozních vlivů povětří. (5/8) Detail podpěry vrchní ozdobné římsy. (5/8)
Další fotografie:
Dnes již neexistující vrcholová část. (5/8) 02/2010 letecký pohled před ubouráním (v létě 2010) - zdroj mapy.cz 05/2011 komín v celé své kráse s detailem římsy a dmychadla po ubourání a opravě Aktuální stav (6/2011). Celý objekt je v rekonstrukci, komín se bude renovovat.
Plánovaná podoba po rekonstrukci. Dokončení je plánováno na začátek roku 2012. Pohled z ulice Kyselovská. někdy z přelomu 19. a 20. století (zdroj: Vlastivědné muzeum v Olomouci) Nitro původního vrcholu komína. (5/8)
Poznámky
15.1.2010 14:11:45 danny666

Cihelna je kulturní památkou. Více o komínu na fabrikách.cz.

14.10.2012 19:41:44 KARELLL

Komín byl ubourán kvůli špatnému stavu a  poté opraven, celá cihelna prošla rekonstrukcí a vznikla zde moderní tiskárna.