General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:16 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^4
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:ZN  (Znojmo)
Municipality:Kravsko
Coords:
48°55'43.843"N,15°59'11.801"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
Map + photo
dobová pohlednice (pravděpodobně 30tá léta 20. stol.) - předmětný komín je ten na hřebeni střechy druhý zleva