General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:18 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Count:2T  (Tight multistack)
Arrangenent:display >>
Type:P  (Steel)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A20
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Děčín V - Rozbělesy
Coords:
50°45'49.532"N,14°12'0.454"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
9.1.2012
17:52:53
+ starbreaker - přiřazení do areálu
20.9.2013
12:05:18
+ starbreaker - soukomíní
Map + photo
Multistack
2/10 Plechovka s nadhledem
i s průčelím fabriky pata komína
Dvě truby
Poznámky
26.1.2012 20:37:41 starbreaker

Typizovaný projekt plechového soukomíní byl realizován po přechodu vytápění areálu z uhelné technologie na plynovou v 90. letech. Jedná se o standardní dvě plechové komíny, navzájem propojené a ukotvené v nosném sloupu, ve kterém jsou vedeny i železné kramle vedoucí k vrcholu komínu. Soukomíní je udržováno ve výborném stavu, komín je funkční.