General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:26 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 8:8 B
Bilighorze:C  (Tacks)
Grounds:A288
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PJ  (Plzeň-jih)
Municipality:Stod
Coords:
49°38'31.664"N,13°9'37.185"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
22.10.2009
21:10:10
+ Bourka - doplnění
19.3.2013
17:33:26
+ k.e.n - přiřazení do areálu
Map + photo
ten uprostřed .. 10'07
hvozd v celé své kráse - komín vlevo (02/2010) 10/9/11
detail subtilní báby (2014)