General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:39 m
Gallery:Ub/1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/1
Detail:^0:0
Bilighorze:HD,CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LT  (Litoměřice)
Municipality:Terezín
Coords:
50°30'36.317"N,14°9'11.837"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
Map + photo
dřík (09/2010) celkový pohled na pivovar (09/2010)
horní partie s ochozem (09/2010)