General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:25 m
Gallery:N-1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:N-1
Detail:00^0N0 X
Bilighorze:C, H, C
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BO  (Brno-venkov)
Municipality:Rosice
Coords:
49°10'39.577"N,16°23'20.662"E
Details (CZ):1 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
Map + photo
07/2009
podstavec  (07/2009) železobetonová konzola reservoáru (07/2009)
Poznámky
19.12.2008 20:51:33 danny666

Více o komínu je na fabrikách.cz

31.3.2010 15:23:24 endru

   Koncem roku 1920 byl v blízkosti železniční tratě realizován záměr výstavby průmyslového podniku sklárny
včetně šesti obytných domků pro zaměstnance. První tavba skla se uskutečnila 1. března 1921. Po uspokojivých
výsledcích byla ustavena akciová společnost Rosické sklárny v Brně – Rossitzer Glasshüttenwerke A. G.
in Brünn a zahájena pravidelná výroba skla v Rosicích. Z dutého skla se zde vyráběly broušené cukerníky,
láhve na víno, medovky, okurkáče a mnoho jiných druhů obalového foukaného skla, z lisovaného skla pak
např. vázy, popelníky, mísy a podobně.
   V polovině září 1921 pracovalo v závodě 77 zaměstnanců. 7. listopadu téhož roku byla uskutečněna poslední
tavba a provoz sklárny byl v důsledku obchodní krize zastaven.
   V únoru 1928 továrnu za 800 000 Kč koupil Václav Hrdina z Chlumu u Třeboně. Byla zavedena výroba
exportních výrobků vyvážených do Anglie, Itálie nebo Švýcarska. V roce 1930 dosáhla sklárna nejvyššího
stupně rozvoje. Byly vystavěny nové kanceláře, vzorkovna, vrátnice i nákladní železniční vlečka z rosického
nádraží. Podnik měl v té době 200 zaměstnanců. Jeho provoz byl 25. listopadu 1931 zastaven kvůli celosvětové
hospodářské krizi.
   Výroba byla znovu obnovena v říjnu 1934 Družstvem sklářů. V následujícím roce byla opět zastavena kvůli
nedostatku financí. Zároveň však pod novým majitelem Bedřichem Vrtalem, továrníkem z Kyjova začalo
105 zaměstnanců vyrábět nové lisované výrobky, které se od roku 1936 exportovaly do řady států včetně
USA, Kanady, Austrálie i Afriky. V roce 1938 se začaly projevovat příznaky druhé světové války. V době protektorátu
se vyráběl pouze tzv. válečný sortiment. 140 zaměstnanců bylo převedeno do jiných závodů na
přeškolení. Vojenské operace na konci války se podniku nijak vážně nedotkly a ve sklárně se od konce května
1945 opět pracovalo.
   Nastalo nové období rozvoje podniku a v roce 1950 zde pracovalo 332 dělníků. Rostla technická úroveň
opracování a balení výrobků. Rosický závod podniku Moravia se soustředil na výrobu lisovací technikou na
ručních pákových lisech. V letech 1963 byl důležitou změnou přechod od generátorového plynu z hnědého
uhlí na zemní plyn.
   Po reorganizaci v roce 1965 byl rosický závod řízen oborovým podnikem SKLO UNION. V roce 1990 se majitelem
stala společnost CRYSTALEX. V následujících letech docházelo k postupnému snižování produkce
i počtu zaměstnanců a provoz rosické sklárny byl v roce 1996 definitivně ukončen.
   Neudržovaný areál vlastnila firma CRYSTALEX až do roku 2005, kdy byl zakoupen městem Rosice se záměrem
obnovit tuto část města jako průmyslovou oblast.

/www.rosice.cz/