General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:91 m
Gallery:1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:PR  (Přerov)
Municipality:Hranice
Coords:
49°34'14.345"N,17°45'1.571"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Tuvy - Import pregionu
1.5.2014
21:13:00
+ Denisa - Přeměření
Map + photo
Pohled otevřeným prostranstvím z jihozápadu. (03/2011) Bilighorze s poloviční ochranou. (03/2011)
Rozvětvený kouřovodný systému komínu. (03/2011) Detail CC