General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:138 m
Gallery:Ub/2
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/2
Detail:48.0
Bilighorze:CC,T
Status:S
Country:DEU  (Německo)
(p)Region:SN  (Sachsen)
Municipality:Halsbrücke
Coords:
50°57'39.46"N,13°21'15.84"E
Details (CZ):11 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ k.e.n - Import pregionu
8.11.2009
18:26:21
+ m.i.x - průzkum, nedokořeno - část kramlí vyměněna za stupačky
Map + photo
04/2008 04/2008
Několikasetmetrový kouřovod v podobě
gigantický podstavec uprostřed zeleně
dmychadlo a vnitřek řádně očouzený. Komín aktivně vyfrkující obrázek z doby, kdy byl tento komín evidentně nejvyšším na světě (zdroj: G. Lang: Der Schornsteinbau, 1896)
Další fotografie:
dobová fotografie z výstavby dobová zpráva v tisku (Technické listy č. 31, 1889) Stará pohlednice - komín je chráněnou památkou, sloužil až do r. 1990. rok 1899 - zdroj: Chimney design and theory; zde je výjimečně udávána výška 453 stop (tj. 138 m) plán komína (Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreiche Sachsen, 1890)
06/2019