General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:63 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A212
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PS  (Plzeň-sever)
Municipality:Třemošná
Coords:
49°49'5.981"N,13°23'23.575"E
Details (CZ):14 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ – M – - Import pregionu
4.2.2012
10:13:29
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
Druhý zleva, pohled od severu, 6/2013 ten vpravo
2/08 Březen 2008
Vrchní část s pyšně bujícími benurzními laloky, 10/2010 Dmychadlo v rozkladu..
vícenásobné benurzní laloky 5/2016
Poznámky
26.8.2009 14:15:19 Bourka

V roce 1875 založila belgická akciová společnost se sídlem v Bruselu plavírnu kaolinu a továrnu na hliněné zboží. Dodnes se tato provozovna keramických závodů nazývá "belgická." Továrnu roku 1890 koupil Kurt Foerster z Berlína, provedl její rekonstrukci, postavil nové pece a zavedl výrobu kameninového zboží, dodávaného do všech zemí Rakouska -Uherska, Ruska a Polska. Od r. 1916 je továrna majetkem Západočeských továren kaolinových a šamotových v Horní Bříze, později Keramika Horní Bříza. Podnik byl v letech 1959 - 1966 rekonstrouván.

 

(Petr Domanický, Božena Kreuzová, Božena Royová - z knihy "Bolevec a okolí")