General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:48 m
Gallery:Ub/2
Alternatives:Šlapanické papírny, ICEC
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/2
Detail:4888.80:0
Bilighorze:CC, H, T
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BO  (Brno-venkov)
Municipality:Šlapanice
Coords:
49°9'45.975"N,16°43'45.286"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Tuvy - Import pregionu
Map + photo
Komín ověšený jak vánoční stromeček ... s mohutným podstavcem
Poznámky
26.1.2010 17:21:43 maras

Pár fotek je k nahlédnutí tady.

11.2.2011 23:11:45 dsk

Historie

  • počátek historie areálu se datuje do roku 1872, kdy stavební firma Floriána Zedníka dokončila výstavbu Rolnického akciového cukrovaru. Akcionáři cukrovaru byli např. továrníci Daněk a Krockhard, hrabě Belcredi a další. Cukrovar, který produkoval surový cukr, fungoval až do r. 1931, kdy byl jeho provoz ukončen
  • do opuštěných prostor se koncem 30. let nastěhovala německá firma Schottola, která zde zřídila výrobu střešních lepenek, podlahových krytin a destilaci dehtu;
    po dobu 2. světové války firma údajně dodávala impregnační materiály pro německou armádu; do tohoto období rovněž spadá vznik ekologické zátěže
  • po znárodnění r. 1945 byl podnik zařazen do komplexu Ostravských chemických závodů a později začleněn do n.p. Dehtochema, která zde vybudovala zařízení pro destilaci dehtu a začala vyrábět dehtové lepenky; s ohledem na velmi silné dopady na životní prostředí byla destilace dehtu ukončena v r. 1962
  • červenci 1965 se areál stává součástí n.p. Brněnské papírny a zajišťuje převážně výrobu papírové lepenky a jiných výrobků z kartonáže
  • počátkem 90. let dochází k privatizaci a podnik mění svůj název na Šlapanické papírny, a.s.; v souvislosti s privatizací byla rovněž v říjnu 1994 uzavřena smlouva s Fondem národního majetku, týkající se financování dekontaminace areálu; po vstupu zahraničního kapitálu do firmy se uvažovalo o zásadní modernizaci výroby, později však – s ohledem na problémy s ekologií výroby – bylo rozhodnuto přestěhovat výrobní kapacity do průmyslové zóny v Chrlicích u Brna. Tam byla také v průběhu let 1997-98 převedena veškerá výroba; ve Šlapanicích zůstal prázdný areál
  • počátkem r. 1998 bylo vedením společnosti rozhodnuto nadále areál pronajímat firmám a podnikatelům zejména pro účely skladování, montáže a drobné výroby v listopadu 2004 došlo k převodu majoritního podílu na společnost MEI Moravia, s.r.o., která pokračuje v dosavadním způsobu využívání areálu s důrazem na postupné opravy a rekonstrukce budov a infrastruktury areálu

Zdroj: http://www.icec.cz/cz/historie.html