General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:59 m
Gallery:1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD,C
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:PV  (Prostějov)
Municipality:Bedihošť
Coords:
49°26'42.772"N,17°10'1.296"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ pal - Import pregionu
Map + photo
04/2009 (foto XIX) foto: Vagonet
Poznámky
21.11.2011 22:35:32 KARELLL

O historii cukrovaru se lze dočíst v Bedihošťském zpravodaji, ve zkratce: založen 1851, první velká rekonstrukce v r. 1892, značné rozšíření a modernizace strojního zařízení v r. 1905. V roce 1912 byla rekonstruována rafinérie, v letech 1907, 1944  a 1953 postihly cukrovar požáry. Svou činnost ukončil v roce 1988.

Historické obrázky cukrovaru na pohlednicích ze stránek www.fotohistorie.cz.

O osudu mluví současný majitel.