General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:58 m
Gallery:Ub/1
Alternatives:Ústecká rafinerie cukru
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/1
Detail:4.80
Bilighorze:H, CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LT  (Litoměřice)
Municipality:Židovice
Coords:
50°27'5.974"N,14°13'50.238"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ o~ - Import pregionu
Map + photo
Celkový pohled (06/2012) Nastavovaný dřík (06/2012)
Shora dolů Podstavec (06/2012)
Pata v širších souvislostech Vrch komína
Zakryté dmychadlo (06/2012) 09/2010
Další fotografie:
05/2008 05/2008