General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:85 m
Gallery:Ub/1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/1
Detail:0X
Bilighorze:H,2CC
Grounds:A149
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Mariánské Hory
Coords:
49°50'23.679"N,18°14'10.445"E
Details (CZ):8 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ PaJa - Import pregionu
24.3.2010
10:24:14
+ Bourka - doplnění
13.1.2012
13:09:56
+ Bourka - přiřazení do areálu
7.9.2023
22:54:42
+ Bourka - komín zbořen (2022)
Map + photo
1.3.2009 komín vpravo, ještě bez nátěru a ochozu, komín uprostřed již nestojí; 90. léta; zdroj - hornictvi.info
letecký snímek; zdroj mapy.cz vzhled komína po ubourání, r. 2011; zdroj - hornictvi.info
Poznámky
12.2.2011 17:48:03 Bourka

Tato část koksovny ukončila provoz na jaře 2010, komín byl v průběhu září-října 2010 ubourán. Výhledově je v plánu sanace celého areálu, neboť sousední koksárenská baterie v prosinci 2010 také ukončila provoz.

12.2.2011 17:50:42 Bourka

Koksovna byla založena roku 1892 I. Vondráčkem při dole Ignát v Mariánských Horách. První dvě baterie byly plamenné o 80 komorách. Po roce 1897 byla postavena baterie Coppée o 35 komorách a dvě baterie Otto-Hoffmann, každá o 30 komorách. Současně byl také vybudován chemický provoz pro získávání dehtu a síranu amonného. V letech 1898 - 1901 byly postaveny 4 baterie Otto po 30 komorách, v letech 1905 a 1911 dvě baterie Otto-Salem o 40 a 45 komorách, které nahradily staré plamenné pece. Další dostavba byla roku 1913, kdy byla postavena pec Otto o 35 komorách.

Další přestavby proběhly v letech roku 1923, kdy byla postavena baterie Otto o 46 komorách a roku 1926 baterie Koppers o 35 komorách. Kromě toho byla přestavěna úpravna uhlí a chemický provoz. V letech 1942 a 1944 byly původní pece Otto nahrazeny bateriemi Still o 34 a 40 komorách.

Další velká přestavba proběhla v letech 1959 až 1967, kdy byly postaveny dvě koksové baterie systému S1 po 72 komorách, další tato baterie byla uvedena do provozu roku 1975.

V letech 1962 až 1963 byly uvedeny do provozu nové chemické provozy a byl postaven plynojem pro 150 tis. m3 plynu.

Po roce 1980 byly provedeny úpravy dvou starších baterií a třetí byla roku 1992 odstavena z provozu.

 

Převzato z www.hornictvi.info

8.9.2023 09:50:24 Bourka

V roce 2022 byl komín zbořen.