General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:85 m
Gallery:Ub/1
Alternatives:Koksovna
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:Ub/1
Detail:M0.P0T0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A171
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Vítkovice
Coords:
49°49'15.133"N,18°16'45.159"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
16.1.2012
11:00:51
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
2014 2008 - ten blíž, před ním uhelný most, vpravo koksárenská baterie
2014 podstava - ta vlevo (2014)
interiér (2014) ten vlevo (2015)
ten nejvyšší v popředí pravý komín - letecký snímek; zdroj mapy.cz