General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:77 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:rozšiřovna 1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0^0
Bilighorze:2CC
Grounds:A25
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:CV  (Chomutov)
Municipality:Chomutov
Coords:
50°27'38.938"N,13°25'50.012"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
9.1.2012
18:06:34
+ starbreaker - přiřazení do areálu
Map + photo
Ten vlevo ten nejvyšší, před r. 1935 ... převzato z vcpd
pohled na fabriku (komín vlevo) Ten největší, pohled od JZ, 17/5/09
letecký snímek; zdroj mapy.cz