General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:71 m
Gallery:1/1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1/1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:H,CC/CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LN  (Louny)
Municipality:Louny
Coords:
50°21'29.509"N,13°46'58.541"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ bnd - Import pregionu
Map + photo
06/2009 04/2010 - komín s působivým výhledem na České středohoří a elektrárnu Počerady
letecký snímek; zdroj mapy.cz