General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:22 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:autoservis
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^4.4:4 A
Bilighorze:H,C
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:PU  (Pardubice)
Municipality:Pardubice - Pardubičky
Coords:
50°1'50.543"N,15°47'26.457"E
Details (CZ):12 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ o~ - Import pregionu
11.4.2013
12:31:04
+ starbreaker - v objektu funguje autoservis
Map + photo
Popis
celkový letecký pohled na fabriku, která brzy ustoupí nové zástavbě 2013
detail (2013) fabrika (2013)
08/2018 dmychadlo 08/2018
Další fotografie:
západní strana areálu a komín, 08/2018
Poznámky
11.4.2013 12:41:25 starbreaker

Podnik Tesla Pardubice se dostal do konkurzu 1998, od roku 2003 je v likvidaci. Dnes opuštěná továrna patří kraji, část je pronajímána provozovatelům autoservisu, drtivá většina však chátrá. Existuje však záměr na revitalizaci areálu, která počítá s demolicí většiny budov. Info např. zde

28.8.2018 05:07:58 RayeR

Aktuálně o prodeji areálu: Rada města Pardubic souhlasí v souladu se záměrem schváleným Zastupitelstvem města Pardubice dne 20.10.2016 (schválení prodeje areálu Tesla Kyjevská v rámci dvoukolového výběrovém řízení), v souladu s textem Výzvy na prodej areálu ze dne 20.11.2017 (den zveřejnění Výzvy pro II. kolo výběrového řízení) a v souladu s doporučením hodnotící komise ze dne 24.5.2018, aby na úřední desce města Pardubice byly v rámci procesu povinného zveřejňování v souladu s ustanovením § 39 zákona o obcích zveřejněny návrhy smluv na pronájem a prodeje areálu Tesla Kyjevská, a to společnosti Linkcity Czech Republik a.s., ve znění, které je přílohou tohoto návrhu usnesení.

 

Developer plánuje v bývalé Tesle stavět byty i obchodní dům

fotogalerie z areálu 2016

fotogalerie z areálu 2017

video

 

 

19.5.2021 13:36:50 Bourka

Aktuálně se areál demoluje. Zda ještě stojí komín, není známo.