General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:100 m
Gallery:1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:UH  (Uherské Hradiště)
Municipality:Staré Město
Coords:
49°4'28.974"N,17°25'32.603"E
Details (CZ):9 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Tuvy - Import pregionu
Map + photo
Pohled na kotelnu od nádraží, v pozadí maják. 7/2012 Pohled na kotelnu z majáku Šrotík
7/2012 Pohled z nedaleké zahrady Kovozoo