General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:28 m
Gallery:1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HC,CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:SY  (Svitavy)
Municipality:Polička
Coords:
49°41'19.06"N,16°16'22.33"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
Map + photo
07/2007
Pohled z 89/1 Nedatováno (není ověřeno, že se jedná skutečně o tento komín). Zdroj: www.pos.cz
Poznámky
29.9.2015 16:18:00 danny666

Komín nesl konstrukci podobnou vodojemu, ale jednalo se o expanzní nádrž.