General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:21 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Falk
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^0X
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Vnitřní město
Coords:
49°44'22.243"N,13°22'42.553"E
Details (CZ):14 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
16.5.2016
07:48:42
+ starbreaker - přeměření po ubourání
Map + photo
3/10 Pohled z ul. Harantova, vpravo papírna (MTC 95/Ub/1)
vrchní část dříku s bilighorzí; 3/2011 hlavice a její nedostatky - velmi tenké kramle a volné zdivo
vzhled vrchní části po ubourání; 4/2016 dobová veduta; nedatováno