General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:68 m
Gallery:1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:CL  (Česká Lípa)
Municipality:Nový Bor
Coords:
50°44'58.674"N,14°33'17.995"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
Map + photo
Komín v zalesněné části města
pata komína zaústění kouřovodu obsadili čápi
interiér paty komína