General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:49 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:888.8:88 A
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LT  (Litoměřice)
Municipality:Lovosice
Coords:
50°30'43.01"N,14°3'3.4"E
Details (CZ):12 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
Map + photo
stav demolice v únoru 2015
11/12 - komín stojící na zbořeništi stavitel a rok vzniku na podstavci (02/2010)
rozchrastané dmychadlo 02/2013 02/2013. podstavec uprostřed ruin
hlavice (2013) detail zdobeného podstavce (2015)
Další fotografie:
interiér podstavce zaústění jednotlivých kouřovodů interiér dříku 05/2016 - stav asanace dobová fotografie (převzato z Registru VCPD)
Poznámky
11.2.2017 17:46:06 tomikp79

Chemička byla založena roku 1852 na místě bývalého mlýna. Značný rozmach nastal po modernizaci roku 1879. V té době byla postavena také správní budova a komín, stojící dodnes. Ve dvacátých letech 20. století se lovosický závod stal součástí koncernu UNILEVER. Po znárodnění podnik krátce pracoval samostatně, ale již roku 1958 byl přičleněn k Severočeským tukovým závodům Ústí nad Labem. Po privatizaci se závod stal roku 1992 součástí koncernu ANIVEG. Zpracování rostlinných olejů bylo nadále zachováno.