General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:28 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:48.8:80X
Bilighorze:^CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Šluknov
Coords:
51°1'29.892"N,14°27'11.588"E
Details (CZ):10 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
Map + photo
celkový pohled na komín, 11/2016
detail podstavce vzorně ošetřené detaily komína, netradiční oplechování vršku podstavce
Detail hlavice - oktagonální hlavice byla nejprve zčásti ubourána a posléze dostavěna kruhovou části (pravděpodobně také s hlavicí), která však byla během rekonstrukce komína opět takřka celá snesena Ubourané a neošetřené dmychadlo
Oktagonální interiér Historická fotografie z roku 1940
Poznámky
16.8.2009 20:55:48 danny666

Info od Jáchyma Vohryzka: Bytex, závod Rožany, byl funkční ještě v 90. letech 20. století. Následně po všeobecném útlumu průmyslové výroby v severních Čechách byly objekty továrny zbourány a na pozemku vystavěno ohyzdné diskontní obchodní středisko. Komín, jako jediný objekt areálu, byl pietně zachován.

Komín stál při jihozápodní hranici areálu, západní hranici náves (nyní s ještě ohyzdnější benzínovou pumpou), severní silnice Sohland--Rožany--Šluknov a Rožanský potok. Ulice v SZ-JV směru je nová, vede přes bývalý areál Bytexu k obchodnímu středisku.

21.9.2009 10:03:59 danny666

Nejseverněji položený komín v ČR.