General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:21 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Mikov
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:448.0X
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Mikulášovice
Coords:
50°58'39.45"N,14°20'57.923"E
Details (CZ):8 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
20.2.2010
14:33:18
+ starbreaker - ubourání komína a následné přeměření
Map + photo
05/2007 05/2007
2/10 - po ubourání Podstavec
Ubourané dmychadlo Interiér komína
Fabrika z komína Celkový pohled na komín z ulice
Poznámky
5.12.2011 13:04:28 starbreaker

Výtah z registru VCPD:

Přestože firmu si nechal továrník Franz Frenzel zaregistrovat již roku 1870, fabrika na konci Mikulášovic byla postavena až o 22 let později, roku 1892. Byla charakteristická svým tvarem do písmene L a pracovalo zde 200 zaměstnanců, kteří vyráběli jednoduché i luxusní kapesní nože, víceúčelové a lovecké nože, dýky a reklamní nože. Po smrti Franze Frenzela vedli podnik jeho potomci, kterým továrna patřila až do 2. světové války. Během ní nesla fabrika název Frenix Werke a zaměřovala se (jak jinak než) na válečnou výrobu. Po válce jej potkal stejný osud jako zbylé nožířské podniky v Mikulášovicích - byla znárodněna a stala se součástí n.p. Mikov. Ten zde však poměrně brzo výrobu ukončil a objekty sloužily pouze jako sklady a učiliště pro nožíře a nástrojáře. Po roce 1989 však Mikov objekt opustil, a ty jsou dnes v soukromých rukou. Současný majitel je převzal v bídném, avšak víceméně původním stavu a dnes je velmi pomalu a citlivě opravuje. Zajímavostí je, že vybledlý nápis "Franz Frenzel" je dodnes čitelný na jedné z budov.

O komínu:

Původní cihlový komín z roku 1892 dnes ani zdaleka nenalezneme v původním stavu, jelikož v průběhu 20. století si prošel zajímavý peripetiemi. Originální výška komína činila 24 metrů a byl tehdy nezvykle postaven bez hlavice. Tu nechala až kolem roku 1915 dostavět dcera Franze Frenzela Mathilde Grohmann a komín tak získal novou výšku 28 metrů. Od ostatních komínů v regionu se liší nezvykle vysokým (takřka až do třetiny výše) hranolovým podstavcem. Nově postavena hlavice již vzhledem k době vzniku nebyla příliš okrasná, přesto dodala komínu elegantní tvar. V této podobě se komín dochoval až do roku 2009, kdy po letech zanedbávání údržby přistoupil nový majitel k poměrně radikálnímu kroku. Vychýlení ze svislé osy, kterým komín poslední roky trpěl, se začalo stupňovat do neúnosné míry, a tak nechal komín o sedm metrů ubourat. Současný výška komína tedy činí 21 metrů a stále ho můžeme nalézt v dobrém stavu. Pouze dmychadlo by si zasloužilo nový betonový věnec, jehož usazení bylo po ubourání zcela opomenuto a vrcholová partie komína je tak ohrožena velmi rychlou degradací.