General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:37 m
Gallery:1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Přívoz
Coords:
49°51'22.036"N,18°15'34.16"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
Map + photo
ten vpravo komín před opravou; zdroj mapy.cz