General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:62 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:888.0:0
Bilighorze:CC/CV
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:TP  (Teplice)
Municipality:Hrob
Coords:
50°39'54.508"N,13°43'42.586"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
29.9.2015
12:18:11
+ Apache - Přeměření...
Map + photo
Velmi elegantní komín kdysi významné fabriky. Podzim 2006. Budovy napravo již patrně nestojí. Trudné zbytky kotelny
Oktagonální sokl komína Fabrika byla v roce 2006 opuštěná. V pozadí jeden z monumentálních viaduktů trati na Moldavu.
z cesty od Hrobu stav květen 2010
detail podstavce kramle pevné
Další fotografie:
staré nahrazováno novým detail koruny krasavec interiér s bilighorzí Pohled do nitra komína