General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:63 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Reichova sklárna, Osvětlova~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A47
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:VS  (Vsetín)
Municipality:Valašské Meziříčí
Coords:
49°28'25.639"N,17°58'56.486"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ M.i.X - Import pregionu
9.1.2012
20:10:30
+ endru - přiřazení do areálu
Map + photo
Pohled z objektu 1922 na zbytek fabriky
Pohled na areál skláren z obj. 1923. V pozadí cihlový komín býv. prádelny (2273), úplně na pravo za kopcem pak komín Dezy. (13.6.2010) Horní partie komínu, v pozadí vysílač na
Vyzděný interiér komínu s vnitřní bilighorzí. (10/2012)
Poznámky
4.12.2011 20:04:12 starbreaker

Z historie sklářství ve Valašském Meziříčí (zdroj oficiální stránky města Valašské Meziříčí):

Historie sklářství na území okresu zasahuje do začátku 17. století, kdy na tehdejším rožnovském panství vznikly první doložené sklářské hutě.

Sklárny v Krásně nad Bečvou (dnes součást Valašského Meziříčí) zřídil r. 1855 majitel valašskomeziříčského panství hrabě Evžen Kinský a nechal je vybavit na svou dobu moderní technologií. Sklárna měla dvě pece (12 a 8 pánví na tavení skla) a patřila k ní i brusírna skla. Novou sklárnu pronajal rodině Reichů, která v té době už měla v nájmu čtyři jiné sklárny. Později Reichové sklárnu v Krásně koupili a v průběhu dalších desetiletí ji přivedli k velkému rozkvětu. Už roku 1871 bylo topení dřevem nahrazeno vytápěním pecí generátorovým plynem, který se vyráběl z uhlí. Sklárna v t Krásně se zaměřila hlavně na výrobu bohatě dekorovaného osvětlovacího skla – od cylindrů petrolejových lamp až po umělecky zpracovaná svítidla. Firma nespoléhala pouze na tuzemský trh, ale zaměřila svou obchodní politiku především na export do ostatních evropských zemí i do zámoří.

            Ve třicátých letech došlo k úpadku firmy Reich a sklárny přešly pod správu Moravské banky. Po válce byla sklárna znárodněna, roku 1958 se spojila s dalšími pěti sklárnami a vznikl podnik Osvětlovací sklo. V poválečném období se klasická ruční výroba osvětlovacího a užitkového skla rozšířila o automatickou výrobu technického skla. Roku 1963 se v novém závodě začaly vyrábět baňky pro černobílé obrazovky, roku 1985 byla v americké licenci a s japonskou technologií zahájena výroba baněk pro barevné obrazovky.

            Po roce 1989 došlo k rozdělení podniku na samostatné soukromé společnosti. Ve výrobě osvětlovacího skla a lisovaného užitkového a technického skla pokračujovala firma Osvětlovací sklo – Lares, spol. s r.o., která se však roku 2002 dostala do konkurzu. V areálu bývalých skláren dnes sídlí mnoho firem a původní výrobu připomínají již pouze zchátralé haly a 6 komínů.