General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:15 m
Gallery:1
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:^4
Bilighorze:H, HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHC  (Jihočeský)
County:ST  (Strakonice)
Municipality:Strakonice
Coords:
49°16'11.412"N,13°54'57.581"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ - Import pregionu
17.11.2009
21:45:07
+ Bourka - doplnění GPS
Map + photo
Hranolka a areál s mobilními bilighorzemi. (10/10)