General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:180 m
Gallery:6
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:6
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:MO  (Most)
Municipality:Most
Coords:
50°31'20.44"N,13°34'19.56"E
Details (CZ):5 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
Map + photo
Pohled od Chemopetrolu, 20/5/16. 06/2007
kouřovody jsou napojeny až u prvního ochozu, to dovoluje využít patu komína pro jiné účely... zkronchtuovaný stav horních partií
dmychadlo 02/2010
výstavba komínu v roce 1965 (zdroj: www.tepelnapohoda.cz) detail (2012)
Poznámky
22.5.2010 13:40:44 dsk

Pro recirkulační chlazení vody potřebné k zajištění provozu kondenzačních turbín je použito celkem pět chladicích věží a jeden chladicí blok se čtyřmi chladicími buňkami, které jsou situovány ve vzdálenosti cca 500 m od hlavního výrobního bloku a tvoří samostatný oplocený objekt.

Konstrukce chladicích věží č. 1 – 5 se skládá ze železobetonového pláště, plášť je nesen železobetonovými nosníky, čímž je vytvořena mezera pro vstup vzduchu do nejspodnější části věže, která má komínový tvar. Pod věži je kruhová sběrná nádrž (vana věže). Středem vany věže prochází betonová strojní šachta, ve které umístěno pohonné zařízení ventilátoru, který je spojen s hřídelí ventilátoru pružnou spojkou. Ventilátorový hřídel, který je uložen na ložiskách prochází do horní části chl. věže, kde v nejužším místě pláště je umístěná pětilistá vrtule ventilátoru, která je vyrobena z PVC s kovovým středem. Motor ventilátoru chladicí věže lze provozovat ve 3 rychlostech. V nejnižší části věže je zabudován chladicí systém s rozváděcím potrubím, voda do chladicího systému je přiváděna tlakovým potrubím odkud proudí oteplená voda pomocí kruhového rozvodu do pracovního potrubí, na spodní části tohoto potrubního rozvodu jsou osazeny rozstřikovací trysky , které jsou pro snadnější opravu rozebíratelné. Těmito tryskami proudí oteplená voda na rozstřikovací misky, kde se rozstříkne na velké množství kapiček. Tyto kapičky dopadají na vlastní chladicí systém a stékají po něm dolů do vany věže. Proti proudu kapiček proudí vzduch. Na této cestě se z kapiček uvolňuje značné množství tepla. Tímto odpařováním nastává vlastní ochlazování vody. Intenzivnějšímu ochlazování napomáháme provozováním ventilátoru, který urychlí proudění chladného vzduchu zespoda nahoru. V proudu vzduchu se lépe ochlazuje a vytvořená pára je snáze odváděna. Ochlazená voda, která se shromažďuje ve vaně je odváděna přes odpadní jímku a potrubí do sací jímky čerpací stanice.

Rozdíl teplot, který je věž schopna ochladit, se nazývá chladicí pásmo. Teoretická šířka chladicího pásma je 16 °C p ři venkovní teplotě 15 °C a vlhkosti vzduchu 70 % , skutečně dosahovaná hodnota činní cca 12 °C. Chladicí věže jsou hydraulicky provozovány na 2 500 m3/hod , jsou však max. hydraulicky přetížitelné až na 3 000 m3/hod. V jedné části obvodu vany je uspořádána odpadní jímky pro odvádění ochlazené vody do sací jímky je instalováno vypouštění a přepad z vany. Výška chl. věže je 27 m, průměr na spodu 26 m, v nejužším místě 13 m. Sběrná vana pojme zhruba 1200 m3 vody. Vstupní prostor vzduchu je opatřen antikorozní mříží, na které se v zimě vysráží ledová stěna, působící obdobně jako protinámrazové desky. Ochlazení vstupní vody je řiditelné otáčkami ventilátoru.

Zdroj: CENIA Praha, Pasportizace chladicích soustav v energetice ČR

12.1.2011 13:03:58 dsk

180 metrů vysoký komín byl postaven v roce 1966.

Zdroj a více informací k historii původně elektrány a později teplárny v Komořanech viz http://www.ue.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=103