General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:30 m
Gallery:N-1
Alternatives:Třídírna uhlí
Type:C  (Classic brick)
Gallery:N-1
Detail:88.8N8
Bilighorze:C,H,C
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:CV  (Chomutov)
Municipality:Vilémov u Kadaně
Coords:
50°18'45.84"N,13°18'30.55"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
Map + photo
05/2007 rozpadlé dmychadlo (08/2008)
pohled na třídírnu uhlí a komín od jihozápadu (04/2010) pata komína a přilehlá budova neznámého účelu (04/2010)
celkový pohled na reservoár (04/2010) Interiér s oddíly
Historický záběr třídírny z 28. dubna 2012
Poznámky
2.10.2012 22:46:58 danny666

04/2010: sanace prostoru se už rozjíždí - pozemek je očištěn od náletové zeleně, demolice skeletu začne asi co nevidět. Komín by měl zůstat zachován.

11/2010: dle slov starosty bude demolice uskutečněna v roce 2011, starosta potvrdil, že komín zůstane stát.

04/2011: dle slov starosty bude skelet zbořen koncem roku 2011, komín chce opravit a měla by tam být cedule s bližšími informacemi o tomto místu.

2012: po odkladech vše zbořeno, komín jako jediný zůstává