General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:15 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:448.0X
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Krásná Lípa
Coords:
50°54'54.295"N,14°30'52.873"E
Details (CZ):14 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
3.5.2010
16:13:50
+ starbreaker - areál ve vlastnictví společnosti Simova
10.5.2018
23:11:46
+ Pich - Změna výšky ubouráním
Map + photo
10/11 - komín po odstranění zeleně členy SČK Fabrika s ohnutým komínem na kraji v pohledu přes pole
Komín s původní kotelnou 9/11 - Ohnutý dřík před odstraněním náletu
Dřík Obrostlý podstavec
příklop čtyřbokého podstavce a oktagonální matice; 12/2014 vrchní část dříku - uvolněné obruče a degradace zdiva; 12/2014
Další fotografie:
Vrcholová partie Dmychadlo s roštem pro čápy Zpočátku masivní vnitřní kramle Nedatované historické vyobrazení areálu 07/2020 Stav komína po ubourání
Poznámky
12.10.2011 22:15:39 starbreaker

Rozsáhlý areál slouží již přes století textilnímu průmyslu. Na původní fabriku z dob sudetskoneměckých po válce navázal podnik Pragoexport, který sice po revoluci zkrachoval, ale textilní výroba zůstala (byť v omezené míře) zachována. Přestože část areálu, včetně komína patří dnes představitelům bývalého Pragoexportu a je v dezolátním stavu, zbylá část byla odprodána firmě Simova, jež zaměstnává několik desítek zaměstnanců jako obsluhu textlních strojů. V nedávné době (léto - podzim 2011) dokonce došlo k rozšíření výrobních prostor a některé zchátralé části rozlehlého areálu jsou dále rekonstruovány.

Komín jako takový je standardním prekiontrickým objetkem postaveným na počátku 20. století, v průběhu historie pravěpodobně zkráceným o několik metrů ubouráním hlavice. Již delší časový úsek je pro vytápění nevyužíván a přestože na dmychadle byla založena konstrukce pro přilákání čápů, ti si zdejší komín (ostatně jako žádný jiný prekion v blízkém okolí) zatím nevyhlédli. Zdivo komína je náchylné k náletu dřevin a následné degradaci, avšak členové SČK se ve spolupráci s majitelem pokouší těmto neblahým jevům pomocí drobné údržby pravidelně zabraňovat.