General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:100 m
Gallery:6
Type:P  (Steel)
Gallery:6
Detail:00
Bilighorze:L, HD
Grounds:A5
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:KVK  (Karlovarský)
County:SO  (Sokolov)
Municipality:Tisová
Coords:
50°8'56.29"N,12°36'37.116"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
9.1.2012
12:54:15
+ Dalik_Vrtule_muz - přiřazení do areálu
Map + photo
Ten vyfrkující Ten vpravo, rekonstrukce komínu, 4/02 (převzato z www.layher.sk)
ten první zleva (nedatováno, zdroj: internet) Z jiného RU
celkový pohled, ten pravý (04/2010) detail - ten vpravo (04/2010)
Poznámky
14.12.2011 10:58:57 Dalik_Vrtule_muz

Komín přísluší k části ETI II - blok K9 a je součástí odsíření bloku. Při najíždění kotle jdou neodsířené spaliny přes vedlejší původní betonový komín. 

viz též: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr/tisova.html