General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:110 m
Gallery:1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Řečkovice
Coords:
49°14'58.372"N,16°35'34.298"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ MM - Import pregionu
Map + photo
(05/2011)
letecký snímek; zdroj mapy.cz
zdroj: Teplotechna, zpravodaj, ročník III, č. 2
Poznámky
14.9.2009 22:22:14 dsk

Komín postaven v letech 1983-1986.