General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:68 m
Gallery:N-1/1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:N-1/1
Detail:0.0N0
Bilighorze:HD/CC, CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:UO  (Ústí nad Orlicí)
Municipality:Choceň
Coords:
49°59'58.816"N,16°13'5.053"E
Details (CZ):4 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
Map + photo
datace výstavby
detail reservoáru na reservoáru
Pohled do průlezu zespodu Dmychadlo je zaplechované
Další fotografie:
Pohled z nádoru do průlezu. Pohled do nádoru. Černá skřín vpravo obsahuje elektroniku pro vysílače. Hezky to blikalo. dobová fotografie (nedatováno; zdroj: archiv Filogroup a.s.) dobová pohlednice - výřez - 1937 (zdroj: fabriky.cz) 30. léta 20. stol. Reprodukce z týdeníku 5plus2
Poznámky
6.10.2009 11:43:30 danny666

Areál se začal budovat v roce 1857 a nejprve se zde vypřádala lněná příze. Na počátku 20. století byl závod přebudován na výrobu bavlněné příze, komín pochází z roku 1929. 

4.7.2013 16:48:01 Honza

Doplňkové geometrické a ergonometrické podrobnosti:

Kramle jsou menšího formátu, vnějších rozměrů 25 x 15 cm. Jsou vloženy v každé 3. ložné spáře s roztečí 32 cm.