General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:40 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:HKK  (Hradecký)
County:TU  (Trutnov)
Municipality:Borovnička
Coords:
50°30'7.312"N,15°39'19.112"E
Details (CZ):16 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
27.5.2012
23:34:16
+ Apache - Přeměření
18.8.2015
12:02:26
+ Bourka - změna
Map + photo
celkový pohled; 8/2015
Dřík při západu slunce Zdobná hlavice
Zarostlý podstavec před odstraněním náletu členy SČK podstavec po odstranění dřevin
přechod podstavce do dříku