General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:40 m
Gallery:N-1
Alternatives:Litovelská továrna poživat~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:N-1
Detail:0.0N0:0
Bilighorze:H,CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:OC  (Olomouc)
Municipality:Litovel
Coords:
49°41'30.627"N,17°3'41.991"E
Details (CZ):17 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
Map + photo
2013 detail reservoáru (2013)
dmychadlo (2013)
Poznámky
21.11.2011 16:09:06 starbreaker

Ze stránek vodarny.mistecko.info:

Firma Alibona Litovel byla založena v roce 1912 obchodním příručím panem Petrem Hlaváčkem. Cihlový komín včetně vodojemu sloužil dříve uhelné kotelně, která byla v roce 1997 zrušena a ve firmě byla vybudována nová kotelna plynová. Komín zůstal zachován a jeho vodojem je i nadále využíván. Do vodojemu je přiváděna voda z vlastní studny čerpadlem (užitková voda) a po firmě je již rozvedena samospádem. Využívaný objem vodojemu je cca 30 m3. Pitnou vodu bere firma z vodovodního řadu. Komín i vodojem jsou ve výborném technickém stavu. Výška komínu je 40 m, dno vodojemu leží ve výšce 21 m.

21.11.2011 16:13:19 KARELLL

Malé doplnění k historii: Firma Alibona Litovel byla založena v roce 1912 obchodním příručím panem Petrem Hlaváčkem. Vyráběla se zde pražená obilná káva, kysané zelí a marmelády. V roce 1917 byla továrna registrována pod názvem Litovelská továrna poživatin Petr Hlaváček, kdy se hlavním výrobním programem stala výroba sušené zeleniny. Vznik ochranné značky Alibona je datován na období před druhou světovou válkou.

Firma byla v období 1912 - 1948 rodinnou společností. V roce 1948 došlo ke znárodnění. Od roku 1950 byl třikrát změněn název firmy, a to na Severomoravská Fruta n.p., Hanácké lihovary a drožďárny n.p. a Seliko. Závod byl výrazně rekonstruován a modernizován v 80. letech. K obnovení původní firmy Alibona došlo v květnu v roce 1992 z iniciativy restituentů delimitací od Selika Olomouc.

zdroj: http://www.alibona.cz/ofirme.php