General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:34 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:pův. Cihelna
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.8:8
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LT  (Litoměřice)
Municipality:Litoměřice
Coords:
50°32'4.96"N,14°6'58.15"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
3.11.2012
19:03:02
+ Honza - přeměření spolehlivým dálkoměrem s trojí kontrolou
Map + photo
2015 2015
podstavec (2015) hlavice (2015)
zaoblení hrany detail (2015)
krásná textura zdiva (2015) 05/2016 - zřejmě oprava
Další fotografie:
Pohled na krematorium z doby 2. světové války (převzato z http://richard-1.com/krematorium.htm) nedatováno; zdroj: archiv p. Vigato
Poznámky
23.4.2010 22:22:43 danny666

Podle mě má ten podstavec to zaseknutí ve stejných poměrech. Takže buď 444.8:8 nebo 888.8:8. Já se furt příkláním vizuálně ke 444. A to "A" bych klidně zrušil, kvůli malý směšný hlavici je asi "A" netřeba :)

13.10.2010 22:00:13 starbreaker

Komín původně patřil výhradně cihelně (po které se dnes již nic nedochovalo). Temný účel získal až za 2. světové války. Stránky věnující se krematoriu praví: "    Úmrtnost v Litoměřickém koncentračním táboře a podzemní továrně Richard byla vysoká. Zvláště v zimě a na jaře v roce 1945, kdy propukla tyfová epidemie. Za jediný rok zahynulo v Litoměřicích kolem 4 500 vězňů. Zpočátku mrtvé odváželi ke zpopelnění do Ústí nad Labem a do Terezínského krematoria. Tyto dvě krematoria nestačila tento strašlivý příděl těl spalovat (ke konci války se též projevil nedostatek nafty, používané v Terezínském krematoriu) bylo potřeba najít nějaké řešení.

     Říšský němec Fritz, navrhl stavbu nového krematoria u cihelny v Litoměřicích. Nikdo tehdy netušil, že malá nenápadná budova vedle cihelny je vlastně krematorium. Tato budova neměla komín. Zplodiny a kouř byly odváděny podzemním kanálem do komína cihelny, která byla v provozu. Jen esesáci věděli, že kouř z cihelny je smíchán s kouřem z krematoria."

Více o celém objektu zde: http://richard-1.com/krematorium.htm